Laminated Safety Glass

Υαλοπίνακας ασφαλείας
πολλαπλών στρώσεων (laminated safety glass)

Ο υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων (Laminated Glass) συνιστά σύνθεση δύο ή περισσοτέρων μονών υαλοπινάκων συγκολλημένων με κολλώδεις, ελαστικές μεμβράνες πολυβινυλίου-βουτιλίου (PVB) υψηλής αντοχής. Οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται διατηρούν, εν γένει, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. (ΕΛΟΤ ΕΝ 12543).


Ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου υαλοπίνακα ως υαλοπίνακα ασφαλείας έγκειται στο γεγονός ότι σε περίπτωση θραύσης ενός η περισσοτέρων υαλοπινάκων της σύνθεσης, τα θραύσματα που θα δημιουργηθούν παραμένουν προσκολλημένα στις ενδιάμεσες μεμβράνες, με αποτέλεσμα ο υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων να διατηρεί τη δομική ακεραιότητά του, μειώνοντας έτσι κατά πολύ τον κίνδυνο τραυματισμού εξαιτίας της αποκόλλησης των θραυσμάτων. 

 

Η ασφάλεια του υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή εφελκυσμού της στρώσης PVB και της άριστης επικόλλησης της στην προσκείμενη επιφάνεια του υαλοπίνακα.


Αναλόγως της χρήσης του υαλοπίνακα ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων, πολλαπλές μεμβράνες μπορούν να τοποθετηθούν ανάμεσα στους υαλοπίνακες, προκειμένου να ικανοποιηθούν τυχόν ανάγκες αυξημένων απαιτήσεων. 

 

Όλοι οι διαφορετικοί τύποι υαλοπίνακα (βασικός επίπεδος, επιστρωμένος, εκτυπωμένος κ.α ) μπορούν να κατασκευαστούν ως υαλοπίνακες ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων.

Ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας παράγεται με παρόμοιο τρόπο με τον θερμικά σκληρυμένο, αλλά ψύχεται με πιο αργό ρυθμό και η αντοχή του είναι περίπου η μισή αυτής του θερμικά σκληρυμένου και δεν θεωρείται υαλοπίνακας ασφαλείας στη χρήση. Ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας έχει υποστεί πρόσθετη θερμική κατεργασία για αύξηση της μηχανικής αντοχής του. Σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα είναι μεσαίου μεγέθους. Ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας παράγεται μέχρι μέγιστο πάχος 12mm.
Το γυαλί πολλαπλών στρώσεων που αποτελείται από θερμικά σκληρυμένους υαλοπίνακες, γνωστό και ως σκληρυμένο πολυστρωματικό γυαλί, είναι ένας τύπος γυαλιού ασφαλείας που αποτελείται από πολλαπλά στρώματα σκληρυμένου γυαλιού συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα στρώμα πολυβινυλοβουτυράλης (PVB) ή άλλου ενδιάμεσου υλικού. Τα θερμικά σκληρυμένα γυαλιά δημιουργούνται θερμαίνοντας τα σε υψηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια ψύχοντάς τα γρήγορα, γεγονός που αυξάνει την αντοχή τους και τα καθιστά πιο ανθεκτικά στο σπάσιμο.

Παραγωγή

Ο  υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 14449. Η στρωματοποίηση των υαλοπινάκων γίνεται χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερους επίπεδους υαλοπίνακες με μία ή περισσότερες ενδιάμεσες μεμβράνες σε ένα εργαστήριο ελεγχόμενης καθαρότητας αέρα βάσει του παραπάνω προτύπου. 

 

Αρχικά, σε καθαρό φύλλο γυαλιού εφαρμόζεται η μεμβράνη η οποία σε αυτή τη φάση είναι αδιαφανής, εναποτίθεται το επόμενο φύλλο γυαλιού και ακολούθως κόβεται η μεμβράνη η οποία περισσεύει στις άκρες. Έπειτα ο υαλοπίνακας προενδυναμώνεται με μία διαδικασία κύλισης σε θερμοκρασία περίπου 200 C. Στη συνέχεια μεταφέρεται στον κλίβανο (ένα υψηλής πίεσης συνδυαστικό μηχάνημα) όπου ο υαλοπίνακας με τις ενδιάμεσες μεμβράνες υπόκειται σε πίεση περίπου 10 bar και θερμαίνεται περίπου στους 130 C, παράγοντας σαν τελικό προϊόν ένα τελείως διάφανο υαλοπίνακα ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων. 

 

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, αποσύρεται ο υαλοπίνακας και αφήνεται να κρυώσει. Ο υαλοπίνακας είναι έτοιμος και ακολουθούν μικροεργασίες στις ακμές για το τελικό φινίρισμα. Βάσει του ΕΝ ISO 12543-6:2011 ενότητα 9, στην περίπτωση υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων με εκτεθειμένες ακμές, πρέπει αυτές να είναι τροχισμένες (Ροντέ) ή και γυαλισμένες.Η στρωματοποίηση των υαλοπινάκων, ανάλογα και με τις μεμβράνες οι οποίες χρησιμοποιούνται, εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, όπως ασφάλεια, ηχομείωση, αντοχή, προστασία από την UV ακτινοβολία ή/και αισθητική. Για παράδειγμα, μπορούν να τοποθετηθούν έγχρωμες μεμβράνες ή να ενσωματωθούν υλικά.

 

Με την προσθήκη ηχομειωτικών μεμβρανών μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ηχομείωση.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένας υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων 44.1 με απλή μεμβράνη PVB πετυχαίνει σταθμισμένο συντελεστή ηχομείωσης Rw≈ 34dB, ενώ αν η μεμβράνη είναι ηχομειωτική πετυχαίνει Rw≈37dB.

Φυσικές Ιδιότητες (ΕΛΟΤ ΕΝ 410, ΕΛΟΤ ΕΝ 572)

Οι βασικές φυσικές ιδιότητες του υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων (όπως η θερμική αγωγιμότητα, η θερμική διαστολή, το μέτρο ελαστικότητας, το βάρος και τα χημικά χαρακτηριστικά) είναι παρόμοιες με αυτές των μονολιθικών βασικών επίπεδων υαλοπινάκων. Η περατότητα φωτός του υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων είναι επίσης αποτέλεσμα των τιμών των επεξεργασμένων βασικών υαλοπινάκων και των μεμβρανών. Ανάλογα με το συνολικό πάχος του υαλοπίνακα και των μεμβρανών, η περατότητα του φωτός κυμαίνεται μεταξύ 70% – 90% (ΕΝ 410). Η περατότητα φωτός καθώς επίσης και η πιστότητα της χρωματικής απόδοσης, ειδικά όταν οι υαλοπίνακες είναι μεγάλου πάχους με πολλές ενδιάμεσες μεμβράνες, δύνανται να βελτιωθούν με χρήση υαλοπινάκων αυξημένης διαφάνειας (low-iron glass).

Δώστε τις μετρήσεις σας σε ίντσες:

Floors

Terrace-patios

Partition Walls

Staircases